در واقع بوتاکس نام تجاری یکی از مارک های توکسین بوتولینیم است ، که در حال حاضر در ایران وجود ندارد ولی عموما به همه مارک های موجود در بازار بوتاکس می گویند که ...