بهترین کلینیک زیبایی واقع در غرب تهران، مجهز به دستگاه های پیشرفته همراه با ... تزریق گاز کربنیک را در زیر پوست کربوکسی تراپی می گویند ، جهت برطرف ... در داخل یک لوله که حاوی ژل PRP است ریخته می شود سپس این لوله در دستگاهی به نام ... میگیرد و حدود ده دقیقه چرخانده می شود نیروی گریز از مرکز دستگاه اجزای خون شما را از  ...