تعداد دفعات مجاز برای تزریق بوتاکس :بوتاکس یک سم برای از بین بردن چین و چروک ... که از بوتاکس های مرغوب کانادایی و درجه یک چینی برای شما استفاده می کنند.