هیچ گونه کنترلی بر ورود آمپول های بوتاکس چینی به کشور و توزیع آنها در ... از ماده ارزان‌تری استفاده کنند از انواع دیگر چینی، کره‌ای یا کانادایی استفاده می‌کنند.