تزریق بوتاکس دیسپورت توسط دکتر تبسم با 71% تخفیف و پرداخت تنها 29000 تومان به جای 100000 تومان.