19 سپتامبر 2016 ... مشخص کردن نقاظ تزریق و انجام آن کل فرآیند تزریق بوتاکس خواهد بود ... و عوارض خیلی کمی دارد این تزریق در ناحیه های مختلف زیر بغل ، کف پا و ...