تزریق ژل و بوتاکس با آقای دکتر مظلومی تا 71% تخفیف و پرداخت از 29000 تومان.