3 ژانويه 2017 ... 93% تخفیف تزریق بوتاکس دیسپورت در مطب زیبایی دکتر تاجیک با پرداخت 28 ،000 ... آف 360 در لحظه : امکان استفاده از یک لحظه پس از خرید.