متولد اردیبهشت 1348 تهران، بنا به اقتضاء شغل پدر بخش زیادی از دوران کودکی ... آخرین روش برطرف نمودن خط اخم و چروک دور چشم بدون جراحی و یا تزریق بوتاکس ..... اخیرا از خیلی از بیماران شنیده می شود که درفلان مرکز زیبایی به آنها قیمت های خیلی  ...