پروتز و تزریق ژل در لب جهت بزرگ و برجسته کردن لب، روش ، مواد آن و عوارض. ... ایشان سال‌ها از جوانترین متخصص پوست اصفهان بودند و با سبک منحصر به فرد و ...