24 نوامبر 2015 ... تزریق بوتاکس در پیشانی :روش های گوناگونی برای زیبایی و جوانسازی پوست ارائه شده که در این بین تزریق ... مراقبت های بعد از تزریق بوتاکس.