24 ا کتبر 2012 ... بعد از تزریق بوتاکس به مبتلایان به سردرد، درعده ای از بیماران پاسخ به .... و یا زنان باردارو شیرده نبایستی از آمپول بوتاکس استفاده کنند،مضاف .... حتی بوتاکس ساخت کانادا نیز فاقد اصالت است. متاسفانه متخصصین پوست اغلب از بوتاکس غیر اصل استفاده میکنند، چرا که قیمت داروی اصل حدود 20 برابر آن است.