نت برگ مورد نیاز برای تزریق بوتاکس : خط اخم: 1، خطوط پیشانی: 1 ، خطوط دورچشم: 1 نت برگ. - مواد مصرفی بوتاکس : - بوتاکس کنیتوکس. -بوتاکس دیسپورت.