قبل از تزریق بوتاکس این مطلب را بخوانید چاره های کوچک بی چروکی! یکی از روش های رفع چین و چروک پوست که هنوز هم اما و اگرهای فراوانی دارد ، بوتاکس است  ؛ روشی که به سرعت جایگاه ویژه ای در بین خانم ها و حتی بعضی از آقایان پیدا کرد . چرا که …