علاوه برا ین موارد از تزریق بوتاکس برای بالا بردن وشكل دادن ابرو ها ، محو خطوط دور ... آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید میانی ، قبل از چهارراه پلیس ، مقابل اداره ثبت ...