بوتاکس نیز مانند هر عمل زیبایی می تواند عارضه های مختلفی برای بدنمان ایجاد کند بهتر است قبل از تزریق بوتاکس وضعیت جسمان